Neder Kjærsholms historie

Første gang, man i historien hører om Kjærsholm, er i året 1558, hvor kronen mageskifter Kjærsholm til Kristen Andersen Sandberg. Hvad der drager Sandberg til Kjærsholm er uvis, for slægten var hovedrig og ejede andre store godser, mens Kjærsholm kun har været en mindre hovedgård i en fattig hede egn. Måske har Sandberg kunnet se nogle muligheder her – måske er det kongen, der ønsker en stærk mand placeret på stedet.
Kristen Sandberg fik dog ikke nogen lang virketid på Kjærsholm. Som hærfører i den dansk-svenske syvårskrig faldt han i 1568. Hans bror, Henrik Sandberg, overtog gården, og nu oprandt en driftig tid for Kjærsholm. Meget jordegods blev tilkøbt, og i slutningen af 1500-tallet er der formentligt rejst en ny hovedbygning, hvortil man bl.a. brugte adskillige kvadersten fra den nedbrudte kirke i Ungstrup (Luhn Kjærk). Henrik Sandberg døde i 1588, men hans enke, Kirsten Juul, sad som ejer af Kjærsholm i 38 år.

Hun var en meget bestemt dame, der styrede godset med hård hånd. Endnu en Sandberg faldt i krig mod svenskerne, nemlig Thyge Sandberg, der havde overtaget gården i 1638 efter sin far.
Ulrik S. Thyge Sandberg faldt i slaget ved Nyborg 1659. Hans var i øvrigt gift med søhelten Niels Juels søster, Karen Juel. Så var det slut med Kjærsholms første storhedstid. Gården blev pantsat i 1666 til to rådmænd fra Viborg, og herefter fulgte skiftende ejere indtil 1709, hvor major Ianus Frieden-reich til Palstrup købte den. Denne Ianus Friedenreich var en mægtig jordbesidder. Hans virke har sat sig dybe spor vidt omkring, men han har formentlig aldrig boet på Kjærsholm.
Hans søn derimod, Christian Daniel Friedenreich, blev gift i 1734 og flyttede da ind på Kjærsholm. Efter faderens død overtog han efterhånden alle dennes godser plus et par stykker til, men han forblev tro mod Kjærsholm og blev boende her indtil sin død i 1780.

Efter at have ejet Kjærsholm i 77 år uddør slægten Friedenreich i 1786, og så går det atter tilbage for den gamle hovedgård.
I 1811 blev gården udstykket i 32 parceller, der blev solgt ved offentlig auktion, tilbage blev det Neder Kjærsholm vi kender i dag. De store jordtilliggender har man kunnet tage fra den gamle hovedgård, men historien og den gamle bygning står der endnu. Familien Katballe købte ejendommen i 1969. Hovedbygningen, der er fra 1833 er yderst smagfuldt restaureret – en ny vestfløj er bygget – i samme forbindelse har man fremdraget de gamle kvadersten fra Luhn Kjærk og det gamle bindingsværk fra omkring år 1600. Voldgraven i øst er udgravet og fortæller om, hvordan man beskyttede sig i urolige tider.
En sjælden stjernestenpigning er bevaret i den gamle borggård. Avlsbygninger har tidligere ligget på banken til højre for indkørslen. I 2006 blev Neder Kjærsholm købt af Tove og Thorbjørn Risgaard.